Vi är två företagare Caroline Lindberg och Marie Nilsson och alla som tänker närodlat företagande.

Svårigheten att själv hitta lokala samarbetspartners i kommunen blev inledningen till det som vi idag kallar närodlat företagande. Vi brinner för lokalt företagande, tror på alla positiva spinnoff effekter och ser närodlat företagande som framtidens näringsliv. Ett aktivt näringsliv skapar tillväxt för alla olika verksamheter i kommunen.

Stimulera, vitalisera, aktivera och engagera näringslivet i en kommun att tänka och göra närodlade affärer. Det skapar gemenskap, närhet, enkelhet och en vilja att verka ”på hemmaplan”.

Vi arbetar med att skapa förutsättningar för företagare att verka närodlat och att sprida budskapet om närodlat företagande. Konkret innebär det att vi kommer att arrangera fysiska och digitala mötesplatser för att underlätta närodlade affärer. Vi har inlett samtal med kommun, region, näringslivsorganisationer och andra intressenter, för att sätta närodlat företagande på agendan.

Närodlat företagande, Caroline Lindberg, Marie Nilsson