NYHET! Vi arrangerar IDÈKALASET under Skåne Innovation Week den 1 juni kl 9-12. Anmäl dig här via länken!

Skåne Innovation Week

Lomma kommuns första företagsmässa är slut för den här gången, men vi kommer tillbaka.... Här kan du se alla bilderna från mässan
Nästa och sista gången vi ses innan sommaruppehållet är den 5 juni - drop in mellan kl 8-10. Plats: Borgeby Stenugnsbageri - VÄLKOMNA!

Vad kul att du är nyfiken på närodlat företagande. Närodlat företagande uppmuntrar till närodlade affärer och lokala samarbeten.
Syftet är att skapa ett förhållningssätt som bygger positiva och lokala affärsrelationer.
Vi är övertygade om att ett aktivt lokalt näringsliv skapar stolthet och gemenskap för alla kommuninvånare.
Vill du också vara en del av närodlat företagande och göra fler närodlade affärer? >>

Vi är två företagare Caroline Lindberg och Marie Nilsson och alla som tänker närodlat företagande.

Svårigheten att själv hitta lokala samarbetspartners i kommunen blev inledningen till det som vi idag kallar närodlat företagande. Vi brinner för lokalt företagande, tror på alla positiva spinnoff effekter och ser närodlat företagande som framtidens näringsliv. Ett aktivt näringsliv skapar tillväxt för alla olika verksamheter i kommunen.

Stimulera, vitalisera, aktivera och engagera näringslivet i en kommun att tänka och göra närodlade affärer. Det skapar gemenskap, närhet, enkelhet och en vilja att verka ”på hemmaplan”.

Vi arbetar med att skapa förutsättningar för företagare att verka närodlat och att sprida budskapet om närodlat företagande. Konkret innebär det att vi kommer att arrangera fysiska och digitala mötesplatser för att underlätta närodlade affärer. Vi har inlett samtal med kommun, region, näringslivsorganisationer och andra intressenter, för att sätta närodlat företagande på agendan.

Närodlat företagande, Caroline Lindberg, Marie Nilsson