skip to Main Content
Vi Kände Att Detta är Något Vi Vill Förädla Och Utveckla

Vi kände att detta är något vi vill förädla och utveckla

Stefan Skogmark och Anders Fälthman till Natur & Trädgård.

Anders Fältman och Stefan Skogmark
Foto: Lars Dareberg

Vilka är Anders Fälthman och Stefan Skogmark?

Anders Fältman, 56 år, uppvuxen i Lund och Bjärredsbo sen 29 år tillbaka.
Jag är gift och har 3 vuxna döttrar. Har varit engagerad i Lobas under många år som bl a ungdomsledare.  Är journalist och har nästan hela mitt yrkesliv arbetat på Sydvenskan i olika roller. Började som reporter, suttit 10 år i redaktionsledningen och varit chef för Omkretsen. Nu senast som redaktör för Hemma med bl a Bogranskarna.

Stefan Skogmark 46 år,  uppvuxen i Östersund i ett hem präglat av journalistik (pappa journalist). Gift och har tre pojkar som är 5, 11 och 13 år gamla. Har jobbat med tidningar sedan 15-års åldern. Valde journalistsspåret men kände att jag behövde lufta mina vingar och inte längre vara ”pappas pojke”. Sökte alla tjänster söder om Dalälven och fick ett vikariat på Sydsvenskan. Det blev en 100 mil lång flytt söderut. Efter några år på  Skånska Dagbladet, Kvällsposten och Ystad Allehanda fick jag till slut fast anställning på Sydsvenskan.

När startade ni Skogmark & Fältman Förlag?

Vi startade så sent som i september 2016 med att vi köpte tidskriften Natur & Trädgård som funnits sen 1985. Vi kände att detta är något vi gärna vill förädla och vidareutveckla och så blev det. Namnet Skogmark & Fältman föddes där och då eftersom vi behövde komma på ett namn direkt – och våra namn passar ju fint till det vi sysslar med.

Hur började ert samarbete?

Vi kände ju varandra från Sydsvenskan och hade 2015 startat en tidning tillsammans med tre andra kollegor från Sydsvenskan som heter Lyckligt Lottad. Vi såg ett behov och en grupp som inte tidigare haft något eget tydligt forum i Skåne, något som behövde lite kärlek och där föddes idén till tidningen som distribueras till kolonister och stadsodlare i Malmö, Lund och Arlöv.  Tidningen delas ut genom ett 50-tal tidningssställ på lokala koloniområden . Lyckligt Lottad är en gratistidning och ges ut under odlingssäsongen april – september med totalt 6 nummer.
Vi lägger tidningarna i ställ som vi själva tagit fram och placerat ut och sen är det bara för koloniägarna att hämta tidningen där.

Närheten till kunskap

Vi hade tidigare kontor i Malmö men när det dök upp lokaler i gamla mejeriet i Alnarp dök upp tvekade vi aldrig. Vi menar att placeringen ger tyngd åt vårt innehåll, och vi använder oss av expertis från SLU som skribenter. Här finns massor med kunskap och mycket ny forskning att ta del av. Vi ser också med spänning på utvecklingen av Green Innovation Park – ett nytt projekt med målsättningen att skapa bättre förusättningar för samverkan mellan t ex näringsliv och akademi.
SLU Alnarp borgar för kvalitet och seriositet, här finns genbanken, en helt ny biotron och mycket internationell forskning.

Vad ser ni för utmaningar?

Det finns många utmaningar men en handlar om att  vara relevanta för hela landet med vår tidskrift. Det är mycket som är kopplat till Skåne;  utbildningar, trädgårdsnäringen, producenter av växer m m.

En annan utmaning är att få fler att upptäcka tidskriften Natur & Trädgård så att vi kan fortsätta bibehålla den höga nivån och samtidigt utveckla tidningen.

Hur är det att verka i trädgårdsnäringsbranschen?

Det känns fantastiskt såhär långt, alla är vänliga över lag, man värnar om varandra – hellre hjälpa än stjälpa och det är fantastiskt. Vi delar med oss av både kunnande, kontakter och utrymme och det hjälper branschen som helhet.

Trender, hur ser det ut?

Stadsodling är en stor trend och vi ser också en generationsväxling i en het bransch. Vi har själv tankar om ett nytt projekt – Odla på liten yta – en ny tidning för ett växande intresse och en ny målgrupp.

Vad har ni på gång?

Nu närmast är det Företagsmässan i Lomma där vi kommer att finnas med www.narodlatforetagande.se. Vi har nyligen också varit med på en Trädgårdsmässa tillsammans med våra grannar Alnarp Cleanwater som vi kunde samarbeta med tack vare flytten till Alnarp.

“Vi vill bidra till att bildning blir attraktivt igen”

Om ni får önska..

Då vill vi kunna bredda förlagsverksamheten och ge ut fler titlar. Vi vill också fortsätta att bidra till att förmedla gedigen kunskap. Vi tror att bildning är på väg att bli attraktivt igen och det vill vi gärna medverka till.
Vi  önskar också se att Green Innovation Park blir verklighet som det är tänkt och därmed sätter Alnarp på kartan.
Generellt så borde hela kommunen dra större nytta av att Lomma är en universitetskommun och det kunnande som finns här kan nyttjas mycket mer i andra sammanhang i hela kommunen.

Det går att anmäla sig som prenumerant på Natur & Trädgård via hemsidan. Sidan kommer att utvecklas inom kort, just nu finns endast några basala funktioner.

www.naturochtradgard.se

NÄRODLAT FÖRETAGANDE
MARIE NILSSON

www.narodlatforetagande.se

Back To Top